A29 Friet met mayonaise en andere, onwetende, beslommeringen.

Viva Agristo.

Vooreerst bedankt Agristo voor de mooie pinksterwandeling; de warme ontvangst, het frisse O’de Lys ( een ode aan het propere Leiewater) en de hartige frietjes achteraf. Alle Ventieltjes hebben genoten van deze mooie dag.

Op de wandeling mocht ik Ernest begeleiden. Er werd, zoals dikwijls bij Het Ventiel, honderduit gepraat en gebabbeld : over onze jeugd, over werk, over ongelukken, over legerdienst en …over twee pertinente vragen. Waar staat “Sinksen” nu precies voor en, iets minder gemakkelijk, hoe ontstond of wie ontdekte de friet. Sedert die dag spoken beide vragen door mijn hoofd en wat door mijn hoofd spookt komt vroeg of laat in de één of andere vorm in deze blog terecht.

Agristo is, ter informatie, en ik citeer hun website  : “ ….brengen wij de authentieke smaken van frietjes, kroketjes en andere aardappelproducten op het bord van iedereen die kiest voor kwaliteit, smaak en gezelligheid”; een producent van diverse aardappelproducten. “Met een ongekende kwaliteit, state of the art productie, en oneindige mogelijkheden”. Komt helemaal overeen met de doelstellingen van Het Ventiel zou ik zeggen. Nu ja, voor alle duidelijkheid en dit is géén kritiek, enkel een vaststelling, behalve voor de Duitstaligen want de Duitse taal, waarin ik graag de vaktermen lees kwestie van bij te blijven , ontbrak op hun website. Tenminste ik heb de Duitse knop niet gevonden.

Wie lust “koekestutjes”?

Dat Agristo aardappelen verwerkt is schitterend, maar het had net zo goed “koekebrood” kunnen zijn; en misschien heeft oprichter Antoon nog het recept? Ik hoor je al denken waarde lezer, de blogkladder bazelt, wat uiteraard zou kunnen. Vandaar een kleine toelichting. De mama van Antoon, een kleine doch vinnige, een bezige doch lieve vrouw met, als ik het goed heb, diepe donkerbruine ogen bakte op de prachtige boerderij waar Antoon opgroeide “koekebrood”. Ik was gewoon aan het brood van bij de bakker ( en in mijn studietijd meer aan oudbakken brood dan aan vers, maar dat lag eerder aan mij dan aan de Gentse bakkers…) maar, “mama Antoon” ( haar naam, ben ik jammer genoeg vergeten), bakte broden die op zijn minst dubbel zo groot en vijf keer zo lekker waren. Meermaals mocht ik, toen ik in mijn studietijd met de fiets van Kachtem naar de boerderij Wallays reed, zo’n “koekestutje” proeven. Goddelijk. Ach, t ‘is lang geleden, eind de jaren ‘ 70 van de vorige eeuw. Dus, frietjes en Sinksen, en met de koekebroden in mijn achterhoofd kwam ik terug van de wandeling.Daar zat wel een blogtekst in. Waarom dat dan zo lang moest duren? Ten eerste is je blogkladder van nature lui en ten tweede moet een tekst, bij mij “rijpen”, een beetje zoals lekker koekebrood moet rijzen, en  “rijzen” duurt minder lang dan” rijpen”. En ten derde is het de schuld van Trump.

Trumpy dus, mijn “favoriete” hanglippresident ( let op de aanhalingstekens), daar starten we mee; we lopen even langs bij Friedrich, mijn favoriete filosoof ( voor zover ik hem kan begrijpen toch en zonder aanhalingstekens), kijken even naar Mozes en eindigen, zoals frietjes voor mij het lekkerst zijn, met “ une sauce mahonnaise”.

Een groot tornooi.

Eind juli hoorde ik er voor het eerst over. Een groot tornooi in Queens, New York. Voor een keer gaat het niet over tennis, American football, ijshockey of NBA basket, maar over een finale van een worldcup in een nieuw-soortige discipline : computergaming. In een stadion met 23.000 toeschouwers kaapte een zestienjarige (!) Amerikaan de eerste prijs weg: 3 miljoen Dollar ( +/- 2.7 milj. Euro). Een Belg werd verdienstelijk 45e.

Gaming is in een paar jaar ongekend populair geworden en bepaalde spelletjes hebben deze industrie naar recordhoogten gestuwd. Een spel als “Red Dead Redemption 2” bijvoorbeeld bracht 725 miljoen dollar op. Niet in het totaal, nee nee, enkel in het lanceringsweekend! 139 miljard dollar gaat er in deze industrie om, en dat is heel wat meer dan wat wereldwijd de bioscopen, muziekstreaming, albumverkopen, de NBA ( de organisator van de meest prestigieuze basketcompetitie ter wereld in de VS) samen opbrengen! ’s Werelds grootste streamingsplatform voor games heeft 15 miljoen bezoekers per dag! Mochten ze allemaal een klein pakje friet eten…. Waauw go Agristo! De culturele kracht van videogames is vergelijkbaar met deze van toen de televisie ontstond; tweeënhalf miljard mensen spelen videospelletjes wereldwijd.

Korte tijd, een paar dagen denk ik, na de gamingfinale had in de VS het zoveelste schietincident plaats met, weer eens, een aantal dodelijke slachtoffers. En wat zegt mijn favoriete hanglippresident Trumpy hierover? Het is de schuld van het internet en videogames! Dit bewijst alleszins dat Trumpy de actualiteit in eigen land volgt, wat op zich al verbazingwekkend is. Maar internet de schuld geven? Internet, een uitvinding die de mensheid op zijn minst dezelfde sprong voorwaarts verschafte als de boekdrukkunst rond het midden van de 15e eeuw. Denkfouten maken en of drogredenen creëren  ( bewust of onbewust)  à la “cum hoc ergo propter hoc” ( met dit, dus vanwege dit) behoren jammer genoeg, net als zijn hanglip en wuifhandje, tot Trumpy’s handelsmerk. Hij is een meester in het gebruik van drogredenen door twee gebeurtenissen die samen optreden voor te stellen als oorzaak en gevolg. Een zekere Adolf H. beheerste deze techniek ook, ergens in de eerste helft van de vorige eeuw. Het verband tussen twee gebeurtenissen wordt dan verkeerdelijk voorgesteld als een causaal ( oorzakelijk) verband, oftewel correlatie impliceert geen oorzakelijkheid. Oef, ’t is eruit. Hein Picard zou trots op me zijn, mocht hij nog leven. Picard was een wis- en natuurkundige  ( en ingenieur van de technische hogeschool Delft, NL) die ook economie studeerde en vaak door de vroegere BRT werd uitgenodigd om commentaar te leveren op de binnenkomende resultaten en de statistieken te interpreteren. Zijn baard, lang haar en sandalen verraadden zeker geen hoogleraar, laat staan een reserveofficier! Die man had waarschijnlijk meer verstand in zijn linkerpink dan de meesten van ons jaar in ons volledige lichaam. Vraag het maar aan Antoons jongste zus. Hein schreef zelfs een artikel over ‘ Een wiskundige statistische theorie van de onregelmatigheid van garens’ in 1953. Gene gewone dus. Mocht mijn eerste baas Rogerius Hypolitus boer Clerck dit artikel hebben gelezen, hij ware gelukkig; want onregelmatigheid was zijn handelsmerk! Op alle vlakken….

Onze Friedrich heeft een snor.

Heel wat van Trumpy’s uitspraken horen niet thuis in deze wereld, nu ja dat heeft hij dan gemeen met Jongdementie, deze ziekte hoort ook niet thuis in deze wereld, toch niet op de leeftijd waarop ze zich manifesteert. Ah, wat kan je verwachten van een kerel als Trumpy, een vent die zelfs zijn afkomst loochent. Hij beweert dat zijn voorvaderen afkomstig  zijn van het Zweedse Kallstadt, terwijl het eigenlijk Kallstadt in Duitsland is.    ( zijn grootvader vluchtte voor de militaire dienstplicht….en zeggen dat Trumpy nu opperbevelhebber is van het leger in de VS!). Mutti Merkel herinnerde er hem fijntjes aan op één of ander staatsbezoek door hem een kaart van Duitsland ten geschenke te geven waarop Kallstadt overduidelijk was aangestipt. Onnodig te zeggen dat Angela en Donald geen opperbeste vrienden werden….Trumpy’s uitspraken doen me bij wijlen denken, en nu doe ik hem zéér zeker té veel eer aan, aan een theorie van Friedrich Nietzsche ( die naam moet je eens typen zonder fouten, verdomd lastig), je kent hem wel de Duitse filosoof met de schuurborstel onder zijn neus. Zie afbeelding 1.

 

Friedrich.jpg
Afbeelding 1 Nietzsche

 

Deze invloedrijke filosoof beweerde dat “moraliteit” verzonnen is door de massa inferieure mensen om de in geringere aantallen voorkomende superieure mensen tegen te werken of af te remmen. Herlees dat even. We zijn dus niet gelijk volgens Herr Nietzsche, het gelijkheidsbeeld is een ideaal waarmee we opgroeien. Vrij vertaald : waar je wieg staat…. Daarom moet je het niet zo moeilijk omschrijven Friedrich, dat wisten of weten we wel. Maar moustasche Friedrich gaat verder. De kenmerken van de inferieure mensen zijn : ze houden van een ander-het zijn gemeenschapsmensen-ze zijn ziekelijk; dit in tegenstelling tot de superieure groep die hoofdzakelijk van zichzelf houdt, geen gezelschap wenst en lichamelijk en geestelijk zéér gezond is. Zie je het aankomen lezer? Als ik er zo over nadenk dan behoren, volgens Friedrich’s theorie alle Ventiellisten, zowel deelnemers als buddy’s, tot de inferieure groep.  Wel wel. Dat brengt me tot de vraag of de inferieure groep vrijwillig aanvaardt geen vrije wil te hebben en kiest om zich te onderwerpen? No way Nietzschy! Friedrich is desondanks een invloedrijke filosoof, begrijp me niet verkeerd; vooral als hulp om ons los te maken van de denkwijze van de christelijke moraal. Wat mij betreft had Friedrich zijn theorie een paar honderd jaar eerder kunnen lanceren, die van de christelijke moraal dan, het zou de mensheid véél ellende hebben bespaard! Oh, vergelijk even afbeelding 1 van Friedrich Nietzsche met afbeelding 2 , een stripfiguur uit de verhalen van Jommeke. In 1963 introduceerde Jef Nys Mic Mac Jampudding oftewel “ de rosse snor”. Verrassend treffend niet? Zal wel toeval zijn….

rosse snor.jpg
 Afbeelding 2 Mic Mac Jampudding

 

 

 

 

 

 

Sinken en Pinksteren.

Zo komen we vlotjes bij de eerste vraag op de Ventielwandeling : voor wat staat Sinksen? Zoals dikwijls bij christelijke feestdagen is ook Pinksteren afgekeken van een ander geloof. In dit geval van het Joodse Wekenfeest, een dankfeest voor de oogst. Dit feest werd 50 dagen na Pesach gevierd, Pesach herdenkt de uittocht van de Israëlieten uit Egypte. Herinner je de al dan niet ( meestal méér “al” dan “niet” ) slaperige godsdienstlessen : toen Mozes bij de braamstruik de opdracht kreeg het “uitverkoren” volk uit de slavernij van Egypte weg te leiden kreeg hij hulp, nu ja eerder bescherming, van een goddelijke engel om de laatste van de 10 plagen te verwezenlijken die God over Egypte zond omdat de farao niet toestand dat de Israëlieten zijn land zouden verlaten. Het lijkt wel een scenario uit een computergame, “Exodus 2 : The Final Game” of zoiets, ware het niet dat Exodus 2 een deel is uit het oud testament dat de geboorte van Mozes bespreekt. Maar terug naar de plagen: kikkers, sprinkhanen, water van de Nijl dat in bloed verandert en de rest weet ik niet meer. In elk geval was de laatste bestraffing of plaag dat alle eerstgeborenen in Egypte zouden komen te overlijden. Maar, gezien de Israëlieten ook in Egypte verbleven diende de engel die Gods wraak zou uitoefenen te weten waar de eerstgeborenen van zijn uitverkoren volk verbleven. Derhalve werd aan de deurstijlen van hun huizen bloed van een vers geslacht lam ( bloed van een lam van de week ervoor zou niet meer te gebruiken zijn denk ik zo) gesmeerd en deze huizen sloeg de engel over. Zou bloed aan de deurstijl smeren nu ook helpen bij de hedendaagse ziekten opdat deze aan ons zouden voorbijgaan? Het ware prachtig, geen Jongdementie, geen andere vreselijke ziekten en plagen, geen tekorten bij de RSZ, geen overvolle ziekenhuizen, geen tekorten aan overwerkt verplegend personeel. Ah, we mogen wel eens dromen. Trumpy zou zeggen :”fake news” en voor één keer dien ik hem, weliswaar schoorvoetend, gelijk te geven. Terug naar 50 dagen na Pesach was het dus Weekfeest. Dit namen de christenen over om de neerdaling van de heilige geest te vieren, denk er aan christenen hebben de Vader, de Zoon én de heilige geest; dubbel houdt goed maar drievoud is beter! Kwestie van zelfvertrouwen zeker? Mede hierdoor vinden de joodse gelovigen dat het Christendom geen monotheïstische godsdienst is. Maar terug naar het getal 50: in het Frans is Pinksteren “pentecôte”,  van het Griekse “he pentêkostè hêméra”, en via het Latijnse “Quinquagesima” en het Oudfranse “sinquesme” komen we bij het Vlaamse Sinksen.

Iedereen nog wakker? In elk geval verschenen destijds bij de christenen vurige tongen    ( lees niet “vurig tongen”…) boven de hoofden van de aanwezigen; een aangenaam neveneffect was dat ze plots elkaar konden verstaan, zelfs al spraken ze verschillende talen! Dat moet dan de “gold edition” van het computerspel  “exodus the revival” zijn; in elk geval is zo’n talenbad bijzonder handig in de Belgische politiek. Mekaar willen begrijpen en verstaan….ah “fake news”. Kleine anekdote : om de vurige tongen te symboliseren liet men in de middeleeuwen wel eens brandende papiersnippers of kleine textielreepjes vanuit het dak van de kerk naar beneden dwarrelen. We gaan er maar niet vanuit dat ze dit recent nog in de Parijse Notre Dame hebben geoefend….Maar goed, kortom met Sinksen wordt de geboorte van de christelijke kerk gevierd, want zo las ik in een boek ( Geschiedenis der kerk van Dr.H.Berkhof, tweede druk, 1941: “De kerk is ontstaan, doordat Jezus menschen riep om zijn volgelingen te worden. Daarmee riep Hij ze tot de kerk, tot de gemeenschap met Hem. De kerk is er dus eerder dan de menschen.” Over de zin die ik rood markeerde, ben ik nog steeds aan het tobben.  Voor de rest een prima boek.

En nu de hamvraag.

Voilà eerste vraag beantwoord, nu naar de frietjes die we zeker al eens met Sinksen hebben gegeten, of anders wel puree of aardappelkroketten. Voor de mens is over heel de wereld  de aardappel, samen met rijst, graan en mais, een belangrijk voedingsmiddel. Het eiwit in de aardappel bevat essentiële aminozuren die andere planten niet, of toch veel minder, produceren. De patat is derhalve voor de menselijke voeding uiterst waardevol en heeft ons de laatste drie-tot vierhonderd jaar van de hongersnood gered. En toch, toch liep de invoering ervan ( de aardappel komt van oorsprong uit Zuid-Amerika, herinner je Christoffel Columbus) in onze contreien ( en hiermee bedoel ik Europa) niet van een leien dakje! Honger alleen bleek niet genoeg om de aardappel te verbouwen. Fundamenteel gelovige  christenen ( toen hadden ook de christenen een “fundamentalistische afdeling”; die hebben ze nu nog maar de naam is veranderd in 1965 naar “congregatie voor de geloofsleer”, de vroegere benaming was “inquisitie” en ja je leest goed, pas in 1965!) beschouwden de plant als duivels omdat ze niet in de bijbel voorkwam. God zal dat vergeten te vermelden zijn toen hij de Thora en andere teksten aan Mozes gaf op de berg Sinaï. In Frankrijk was er van 1748 tot 1772 zelfs een wet die het aanplanten van aardappelen verbood, de giftige plant zou mogelijks lepra veroorzaken! Het was dan ook één van de laatste landen waar de aardappel doordrong in Europa. En dit doet me weer denken aan Trumpy die de oorzaak van schietincidenten legt bij het internet, even onwetend.  Ach het kwam wel goed in Frankrijk, mede dankzij Antoine Parmentier ( “schotel Parmentier” klinkt je misschien bekent in de oren). Deze Antoine begreep als economist en militair-apotheker, dat de aardappel de hongersnood kon intomen. In zoverre zelfs dat tijdens de Franse revolutie in de tuinen van het Tuilerieënpaleis een aardappelveld werd aangelegd. De aardappelen die daar groeiden kregen de naam “ oranges royales”; persoonlijk vind ik “pommes de terre”  beter klinken, het is meer aards.

Onze Friedrich filosoof Nietzsche wees de aardappel af omdat hij zou leiden tot drankmisbruik. Ik hoor de lezer denken : natuurlijk, wodka, Russen en Polen drinken dat als water, en op dat vlak had Friedrich geen ongelijk; behalve dan dat wodka al vóór het jaar 1400 gestookt werd, niet van aardappelen maar van druivenmost. Jenever bestond ook al, een drankje dat in oorsprong een medicijn was tegen jicht ( ach, zo klein is Coca-Cola ook begonnen). Tegen het einde van de tachtigjarige oorlog ( 1560-1648) brachten de Engelsen deze drank op basis van de jeneverbes mee naar hun Brexiteiland en zo ontwikkelde zich de gin, nu weer volop in trek; en als je er véél van drinkt zie je eruit als Boris Johnson ( een soort Trumpy.2); zijn overgrootvader was, believe it or not, een Turk! Tja, zou té veel drank dan toch schadelijk zijn op termijn?

Hoe je heilig kan worden en De Loteling.

Maar tijd nu om op de tweede Ventielvraag van de pinksterwandeling te beantwoorden en een belangstellende en belangrijke historische kwestie aan te snijden: wie is de uitvinder van de frietjes? Iemand moet ooit als eerste op het idee zijn gekomen om aardappelen te schillen, te snijden en in olie of een vet te bakken. Poepsimpel, achteraf, zoals véél dingen. Je moet toch het inzicht hebben om dat te doen, nu ja de ene ziet een appel vallen en denkt na over zwaartekracht  ( Newton, van in de periode vóór de Brexit, want zo gaan de Engelsen, believe me, denken en schrijven  in de toekomst : vóór en na; tot vandaag speelde Christus een rol in de telling) ) en een ander schilt patatten en maakt frieten. Als je afbeelding 3 bekijkt, en kijk goed , dan zie je een pot geschilde aardappelen ( links onder) en een pan waarin deze gefrituurd of gebakken worden ( links midden).

 

Teresa.jpg
Afbeelding 3 Teresa van Avila

 

Dit schilderij wordt toegeschreven aan Francesco Rizi ( 1608-1685), een Spaanse schilder. Je ziet een knielende heilige die tegelijk devoot naar het hemelse licht opkijkt en tegelijk smachtend wacht tot haar geschilde en in schijfjes gesneden aardappelen gaar frituren in een steelpan. Alle gekheid op een stokje, het gaat hier niet om één of andere “tweederangsheilige”, maar om Teresa van Avila , die we beter kennen van het mooie beeld dat Bernini van haar maakte, zie afbeelding 4. Teresa was een karmelietes met een visie en wilde dat de zusters goed te eten hadden. Ze was één van de eersten die de voedingswaarde van de aardappel begreep en liet de plant verbouwen in de kloostertuinen. Toch voorzichtig met interpretatie want het schilderij zou een jaar na haar dood ( 1582) zijn gemaakt. Bernini maakte zijn prachtig beeld een kleine 70 jaar na haar dood.

 

Bernini.jpg
Afbeelding 4 De extase van Theresia 

 

Maar hoe zou Teresa de gefrituurde aardappel hebben geserveerd? Met mayonaise willen we toch hopen! Een saus van olie en eieren is niet zó complex en kan dus best door Teresa zijn gemaakt of door toeval ontstaan. In elk geval moeten we wachten tot in 1756 een Franse edelman Louis François Armand du Plessis de Engelsen verdreef uit Minorca ( één van de hoofdeilanden van de Balearen, naast de meer gekende Ibiza en Majorca) en er kennis maakte met “une sauce mahonnaise”. Maar wacht nu eens even : Menorca is deel van Spanje en Teresa was ook een Spaanse…. Voel je de conclusie komen? Friet met mayonaise is…. Nee, dat kan en wil ik niet schrijven.

Terug naar de Ventieltjes: de Agristofrieten ( van Vlaamse makelij ) na de pinksterwandeling smaakten zéér. Een streling voor het gehemelte en de zeden. Dit in tegenstelling tot een Franse  tekst uit de periode van Louis IV, Lowietje hebben we in deze blog al eens op bezoek gehad. De tekst werd geschreven door iemand uit de hogere kringen, dat is wel geweten; door wie niet. Hier komt een uittrekseltje “ Door zijn melige smaak, zijn natuurlijke flauwheid en ongezonde eigenschappen is deze flatulente en onverteerbare spijs terug gestuurd naar het volk. Zij hebben een grover gehemelte en eten alles wat de honger maar kan stillen”  Et voilà. Begin je Nietzsche te begrijpen? En dat het volk alles eet wat de honger maar kan stillen, tja dat lijkt me logisch zeker in die periode waar op een hongersnoodje meer of minder niet werd gekeken! Lowietje zijn madame     ( de Oostenrijkse Marie Antoinette van Habsburg Lotharingen, deze tak bestaat nog altijd en behoort tot ’s werelds topadel; zelfs het kasteel van Dracula behoort hen toe…) zei in haar onwetendheid “S’ils n’ont pas de pain qu’ils mangent de la brioche! ”. Een brioche is een licht en luchtig soort wit brood, eerder een cake. Voilà hongersnood opgelost. Oh, en die onwetende adel at van de aardappelplant alles, behalve de knollen. En laat nu net enkel deze laatste eetbaar zijn, de rest is ten dele zelfs giftig voor de mens. Vandaar het woordje “flatulent” dat je hier best als winderig kan omschrijven. Als je iets giftig eet moet je scheten laten blijkbaar, allez de adel toch. Dat komt ervan als je hooggeboren darmen enkel “ briochen” dienen te verteren! Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat Lowietjes madame deze woorden waarschijnlijk nooit heeft uitgesproken; ze werden gebruikt om aan te tonen dat Madame Lowie geen idee had van de situatie waarin haar onderdanen verkeerden.

Zou Mathilde weten wat wij eten? Zou ze “stampepoef” kennen of “secietse mè kudul”      ( met dank aan Johny Turbo zaliger)?  En neen, diene “poef” dient niet om je voeten op te leggen! Het komt, kort gezegd, weer neer op onwetendheid. Onwetendheid, net als Trumpy, maar de max las ik een paar maanden geleden: een zeer gelovig Amerikaans senator deed een, op zijn zachts gezegd, opmerkelijke uitspraak ( ik ben jammer genoeg zijn naam vergeten, maar dat zal Het Ventiel me wel vergeven hé), de vent hield dan nog zitting in een wetenschappelijke commissie, als hij er al geen voorzitter van was. Hier komt hij en hou je vast aan je bretellen of pantysokjes, voor de dames dan. “ Mocht er in de bijbel staan dan 1+1=3, ik zou het geloven.” Miljaarde, niet te geloven toch, zo’n knuppels helpen een land als de VS besturen! Friedrich, wo bist du;  wir brauchen äußerst dringend deine Hilfe!!!

Onwetendheid. Het Ventiel helpt als organisatie een stuk onwetendheid uit de wereld. Onwetenheid over Jongdementie. Jongdementie is zó veel meer dan, wat de meeste mensen lijken te denken, vergeten. Het is ook opgesloten zijn in je eigen ik, het is ook karakterverandering,  het is ook sociaal verlies, het is ook orientatieverlies, het is ook spraakvermindering, het is ook financieel verlies, het is ook….ach ga kijken naar” De Loteling” dan weet je, ongeveer, wat het is. ( zie website Het Ventiel  https://hetventiel.be/programma.html).

Maar op de pinksterwandeling bij Agristo waren we wetend : wetend dat er mensen en bedrijven zijn die Het Ventiel een warm hart toedragen. En dat, dat te weten, doet deugd.

Zo lezer je bent weer iets meer “wetend”. Nog even de link van Agristo’s website meegeven, dan kan je nagaan  wat dit bedrijf precies doet. Dat noemen ze dan “social marketing” zeker?

https://www.agristo.com/nl

En nog iets, terwijl ik opzoekingswerk deed voor deze blog ( je denk toch niet dat ik dat allemaal weet hé wat ik schrijf, ook ik ben “onwetend”…) kwam ik een artikel tegen van een Nederlandse filosoof, Arjen Kleinherenbrink met als titel : “ Hoe Socrates de opkomst van Trump voorspelde”. Het gaat om democratie, uiteraard, niet om Jongdementie, maar je toch even de tijd moeten maken om dit te lezen en stil te staan bij de wereld rondom ons, ondanks Jongdementie.  Dit publiceer ik binnenkort, iets om naar uit te kijken.   Tot zo.

Gepubliceerd door

marckesteloot

Geboren in België ( Izegem 1959) en getogen in Duitsland, Neheim-Hüsten ( 1959-1977). Studeerde economie in Gent ( UG 1977-1981), gehuwd met Els en heb twee kinderen. Ik woon in Waregem en mijn interesses gaan uit naar middeleeuwse geschiedenis en basket.

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s